Number of the records: 1  

Experimentální stanovení úrovně ozáření posádek letadel - analýza výsledků měření 2003 - 2004 - srovnání s teoretickým výpočtem

 1. 1.
  0102506 - UJF-V 20045134 RIV CZ cze J - Journal Article
  Spurný, František - Turek, Karel - Vlček, Bohumil - Kovář, Ivan
  Experimentální stanovení úrovně ozáření posádek letadel - analýza výsledků měření 2003 - 2004 - srovnání s teoretickým výpočtem.
  [Experimental determination of aircrew exposure level - analysis of measurement resultes in 2003 - 2004 comparision with theoretical calculation.]
  Bezpečnost jaderné energie. Roč. 12, 9/10 (2004), s. 286-294. ISSN 1210-7085
  R&D Projects: GA AV ČR KSK4055109
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : aircrew * exposure * radiation
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders

  V práci jsou uváděny výsledky měření úrovně ozáření uskutečněných na palubách letadel v letech 2003 - 2004. K měření byly použity všechny metody měření dostupné na pracovišti, byla získána data jak pro složku záření s nízkým lineárním přenosem energie (LPE) - převážně elektrony a protony vysokých energií, tak i pro složku záření s vysokým LPE - převážně neutrony. Výsledky měření jsou srovnávány s výpočtem provedeným pomocí programů CARI 6 a EPCARD 3.2

  Results of measurements of exposure level onboard of airplane in 2003 - 2004 are presented and compared with calculation (CARI 6, EPCARD 3.2). All measutrement methods available in the institute were used. Data for low LET radiation (mostly electrons and high energy protons) as well as for high LET radiation (mostly neutrons) were obtained
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009854

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.