Number of the records: 1  

Chemical generation of atomic iodine for a COIL via atomic fluorine

 1. 1.
  0102480 - FZU-D 20040531 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Čenský, Miroslav - Špalek, Otomar - Jirásek, Vít - Kodymová, Jarmila - Jakubec, Ivo
  Chemical generation of atomic iodine for a COIL via atomic fluorine.
  [Chemická produkce atomárního jódu pro COIL přes atomární fluor.]
  Gas and Chemical Lasers, and Applications /3./. Bellingham: SPIE, 2004 - (Davis, S.; Heaven, M.), s. 60-69. Proceedings of SPIE, 5334. ISBN 0-8194-5242-4. ISSN 0277-786X.
  [Gas and Chemical Lasers, and Applications /3./. San Jose (US), 26.01.2004-27.01.2004]
  R&D Projects: GA ČR GP203/02/D061
  Grant - others:USAF(XE) EOARD
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921; CEZ:AV0Z4032918
  Keywords : atomic iodine * atomic fluorine * chemical oxygen-iodine laser * COIL
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Results of experimental investigation of the chemical generation of atomic iodine for a Chemical Oxygen-Iodine Laser (COIL) are presented. The results obtained on the small-scale device under experimental conditions simulating pressure and flow conditions in a COIL show that atomic iodine is generated by this alternative method with rather high concentrations sufficient for operation of the supersonic COIL

  Jsou presentovány výsledky experimentálního výzkumu chemické produkce atomárního jódu pro Chemický kyslík-jódový laser (COIL). Výsledky získané na malém zkušebním zařízení při experimentálních podmínkách podobných tlakovým a průtočným podmínkám v COILu ukázaly, že atomární jód je produkován touto alternativní metodou v dosti vysokých koncentracích, které jsou dostatečné pro činnost supersonického COILu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009828

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.