Number of the records: 1  

Colyle implantates abrasion measurement using the fringe-shifting single-projector moiré topography

 1. 1.
  0102469 - FZU-D 20040520 RIV HR eng C - Conference Paper (international conference)
  Rössler, T. - Hrabovský, Miroslav - Pluháček, F.
  Colyle implantates abrasion measurement using the fringe-shifting single-projector moiré topography.
  [Měření opotřebení implantátu kloubní jamky pomocí jednoprojektorové moiré topografie s metodou posunu proužků.]
  DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics /21./. Zagreb: Croatian Society of Mechanics, 2004 - (Jecic, S.; Semenski, D.), s. 102-103. ISBN 953-96243-6-3.
  [DANUBIA-ADRIA Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics /21./. Brijuni - Pula (HR), 29.09.2004-02.10.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A015
  Keywords : topography * projection moiré * fringe-shifting * cotyle implantate
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Information about the magnitude of abrasion of the cotyle implantate is contained in the result contour map of the implantate. The method called the single-projector moir‚ topography was used for the contour lines determination. The description of digital processing applied to the moiré grating images is introduced together with the examples of processed images

  Informace o velikosti opotřebení implantátu kloubní jamky je obsažena ve výsledné vrstevnicové mapě implantátu. Pro určení vrstevnic byla použita metoda nazývaná jednoprojektorová moiré topografie. Popis použité digitální úpravy obrazů moiré mřížky je uveden společně s příklady upravených obrázků
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009818

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.