Number of the records: 1  

A homologous series of persubstituted cyclodextrin amino acids: The quest for tubular self-assembly

 1. 1.
  0102438 - UOCHB-X 20043299 RIV DE eng J - Journal Article
  Kraus, Tomáš - Buděšínský, Miloš - Císařová, I. - Závada, Jiří
  A homologous series of persubstituted cyclodextrin amino acids: The quest for tubular self-assembly.
  [Homologická řada persubstituovaných cyklodextrinových aminokyselin: sledování samoskladby do tubulárních struktur.]
  European Journal of Organic Chemistry. č. 19 (2004), s. 4060-4069. ISSN 1434-193X. E-ISSN 1099-0690
  R&D Projects: GA ČR GP203/01/D082; GA ČR GA203/03/0087
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : amino acids * crystal engineering * cyclodextrins
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 2.426, year: 2004

  Synthesis, conformation and diverse self-assembling patterns established in the homologous series of chemically uniform per(6-amino-2-O-carboxymethyl-6-deoxy-3-O-methyl)-substituted alpha, beta- and gamma-cyclodextrins are reported. Comparison has been made with the corresponding series of native and permethylated cyclodextrins and the role played by hydrogen bonds in promoting tubular architectures has been assessed

  Práce popisuje syntézu, konformace a různé samoskladebné motivy v homologické řadě chemicky jednotných per(6-amino-2-O-karboxymethyl-6-deoxy-3-O-methyl)-substitutovaných alpha, beta- and gamma-cyclodextrinů. Bylo provedeno srovnání s odpovídající řadou nativních a permethylovaných cyklodextrinů a byl posouzen význam vodíkových vazeb pro vznik tubulární achitektury
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009789

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.