Number of the records: 1  

Proceedings of the European Conference Black Grouse - endangered species of Europe. Prague, 8-12 September 2003

 1. 1.
  0102402 - UBO-W 20040098 RIV CZ eng J - Journal Article
  Málková, P. (ed.) - Procházka, Petr (ed.)
  Proceedings of the European Conference Black Grouse - endangered species of Europe. Prague, 8-12 September 2003.
  [Sborník z evropské konference "Tetřívek obecný - ohrožený druh Evropy". Praha, 8.-12. září 2003.]
  Sylvia. Roč. 39, supplement (2003), s. 1-128. ISSN 0231-7796.
  [European Conference Black Grouse - endangered species of Europe. Prague, 08.09.2003-12.09.2003]
  R&D Projects: GA AV ČR KSK6005114
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : endangered species * black grouse
  Subject RIV: EH - Ecology, Behaviour
  http://www.birdlife.cz/index.php?ID=1460

  Proceedings of the international conference include articles on habitat requirements, changes in numbers, and genetic structure of black grouse populations, as well as protection measures and habitat management for the conservation of European populations of the species.

  Sborník příspěvků mezinárodní konference zahrnuje články týkající se ekologických nároků, změn početnosti, genetické struktury populací tetřívka obecného, jakož i návrhy ochranářských opatření a managementu prostředí pro udržení populací tohoto druhu v Evropě.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009753

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.