Number of the records: 1  

Balkan biodiversity: pattern and process in the European hotspot

 1. 1.
  0102397 - UBO-W 20040091 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Zima, Jan
  Karyotypic variation in mammals of the Balkan Peninsula.
  [Proměnlivost karyotypů savců na Balkánském poloostrově.]
  Balkan biodiversity: pattern and process in the European hotspot. Dordrecht: Kluwer Academic, 2004 - (Griffiths, H.; Kryštufek, B.; Reed, J.), s. 109-133. ISBN 1-4020-2853-9
  R&D Projects: GA ČR GA206/01/0562
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : karyotypes * Balkan Peninsula * Mammalia
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology

  This paper investigates chromosomal variation in a well-known animal group - the mammals. Chromosome research in this animal group has had a long-term tradition in the Balkan Peninsula, and has contributed significantly to our understanding of its regional biodiversity. Most studies have examined chromosomes of small mammal species, within the orders of insectivores, chiropterans, rodents and carnivores, whose size does not usually exceed that of the hedgehog or common hamster. This contribution attempts to summarise our current knowledge of the karyotypes of Balkan mammals, and to show the importance of chromosomal data in systematic and phylogeographic research.

  V tomto příspěvku je hodnocena proměnlivost chromosomových sad savců, kteří patří mezi nejlépe známé skupiny. Cytogenetické výzkumy savců na Balkánském poloostrově mají dlouhou tradici a významně přispěly k poznání jejich regionální diversity. Ve většině prací byli zkoumáni drobní savci z řádů Insectivora, Chiroptera a Rodentia, kteří velikostí nepřevyšují ježka nebo křečka. Dosavadní poznatky o karyotypech savců Balkánu jsou přehledně shrnuty a je zhodnocen jejich význam pro poznání systematiky a fylogeneze.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009748

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.