Number of the records: 1  

Gendered Knowledge and the Reshaping of ´Normal´ Science Introductory Notes

 1. 1.
  0102376 - SOU-Z 20043180 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Linková, Marcela
  Gendered Knowledge and the Reshaping of ´Normal´ Science Introductory Notes.
  [Znalosti z hlediska genderu a úvodní poznámky k přeformování ‚normální' vědy.]
  Women Scholars and Institutions. Praha: Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004 - (Štrbáňová, S.; Stamhuis, I.), s. 729-733. ISBN 80-7285-041-5.
  [Women Scholars and Institutions. Praha (CZ), 08.06.2003-11.06.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : feminist epistemologies * knowledge production * gender in science
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  Over the past thirty years, we have seen a proliferation of feminist theories of knowledge. The author looks into the various streams of thought in feminist epistemologies and into the impact of gender on production of knowledge. Last but not least she outlines strategies adopted by women scientists in research institutions adopted to negotiate their gender role in such institutions

  V posledních třiceti letech jsme byli svědky šíření feministických teorií znalostí. Autorka se zabývá různými myšlenkovými proudy ve feministických epistemologiích a vlivem genderu na tvorbu znalostí. V neposlední řadě uvádí nástin strategií uplatňovaných vědeckými pracovnicemi ve výzkumných institucích při vyjednávání o jejich genderové roli v těchto institucích
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009727

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.