Number of the records: 1  

Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť

 1. 1.
  0102371 - SOU-Z 20043175 RIV CZ cze K - Conference Paper (Czech conference)
  Sunega, Petr
  Participace nájemníků a sociální aspekty regenerace panelových sídlišť.
  [Participation of tenants and social aspects of regeneration of large real estates.]
  Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje. Praha: ČVUT, 2004, s. 71-78.
  [Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje. Praha (CZ), 24.03.2004]
  Grant - others:EU(XE) EVK4-CT-1999-00008
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : participation * tenants * sustainable
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  Text vysvětluje pojem participace, jeho obsah a význam, různé formy participace. Popisovány jsou potenciální přínosy participace, důvody proč by měly obce/správní firmy angažovat nájemníky v procesu regenerace panelových sídlišť. Podle míry účasti nájemníků na rozhodování lze odlišit různé stupně participace, které jsou v textu rovněž popisovány. Zmíněny jsou nástroje participace a obecné fáze participace v rámci regeneračního projektu.

  The article aims to explain the term "participation", its content and meaning, different ways of participation. Potential assets of participation, reasons for the involvement of tenants in participation process are described. According to the extent of tenants empowerment could be distinguished different levels of participation, which were described. In addition, tools of participation and phases of participation in a refurbishment project are mentioned.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009722

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.