Number of the records: 1  

Employment and Labor of the Czech Republic in System Transition

 1. 1.
  0102360 - SOU-Z 20043164 RIV JP jpn M - Monography Chapter
  Mansfeldová, Zdenka
  Institutionalization and Practices of the Tripartite System.
  [Institutionalization and Practices of the Tripartite System.]
  Employment and Labor of the Czech Republic in System Transition. Tokio: Chuo University, 2004 - (Ishikawa, A.), s. 107-127. ISBN 4-8057-1313-5
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : employment * transformation * social dialogue
  Subject RIV: AO - Sociology, Demography

  The book deals with employment problems and labour relations in Czech Republic in System Transition and covers macro-, mezzo- and micro-level. Besides economic development, employment problems, interest representation of employers and employees the attention is paid also to the changes in value orientations and work attitudes. The authors are Czech and Japanese sociologist, specialist on East-Central Europe. This enables to see the Czech development in broader context of globalization

  The book deals with employment problems and labour relations in Czech Republic in System Transition and covers macro-, mezzo- and micro-level. Besides economic development, employment problems, interest representation of employers and employees the attention is paid also to the changes in value orientations and work attitudes. The authors are Czech and Japanese sociologist, specialist on East-Central Europe. This enables to see the Czech development in broader context of globalization.

  Publikace se zabývá problematikou zaměstnanosti a pracovněprávních vztahů v České republice při transformaci systému z hlediska makro-, mezzo- a mikroúrovně. Kromě hospodářského rozvoje, problematiky zaměstnanosti, zastoupení zájmů zaměstnavatelů a zaměstnanců autoři věnují pozornost též změnám v hodnotových orientacích a přístupu k práci. Autory jsou česká socioložka a japonský/á sociolog/socioložka se specializací na střední a východní Evropu.To umožňuje pohled na vývoj v České republice v širším kontextu globalizace
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009714

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.