Number of the records: 1  

Právní argumentace Evropským soudním dvorem

 1. 1.
  0102355 - USP-I 20043036 RIV CZ cze G - Proceedings (international conference)
  Šejvl, Michal
  Právní argumentace Evropským soudním dvorem.
  [Legal argumentation of the European Court of Justice.]
  Brno: Masarykova univerzita Brno, 2003. 11 s. ISBN 80-210-3210-3.
  [České právní myšlení a logika - minulost a perspektivy. Brno (CZ), 26.09.2002]
  R&D Projects: GA AV ČR IAB7068202
  Keywords : European Court of Justice * law
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  Tento příspěvek se snaží postihnout racionalitu argumentace Evropským soudním dvorem. Zabývá se otázkou toho, jak argumentaci zkoumat, a snaží se najít typické postupy argumentace, které dle názoru autora Soud prožívá. Autor vychází ze svých osobních zkušeností s judikaturou soudu.

  the article endeavours to fathom the rationality of argumentation of the European Court of Justice. The authors investigates the methods of analyzing the argumentation and endeavours to find typical procedures of argumentation applied, in the author´s opinion, by the Court. His deliberations are based on the author´s personal experience with the argumentation of the Court.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009709

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.