Number of the records: 1  

In-situ trapping of hydrides in quartz atomizers for atomic absorption spectrometry: is it feasible?

 1. 1.
  0102263 - UIACH-O 20043038 RIV BR eng C - Conference Paper (international conference)
  Dědina, Jiří - Kratzer, J.
  In-situ trapping of hydrides in quartz atomizers for atomic absorption spectrometry: is it feasible?
  [In-situ záchyt hydridů v křemenných atomizátorech pro atomovou absorpční spektrometrii: je použitelný pro praxi?]
  8th Rio Symposium on Atomic Spectrometry. Rio de Janeiro, 2004, s. 18.
  [Rio Symposium on Atomic Spectrometry /8./. Rio de Janeiro (BR), 01.08.2004-06.08.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/01/0453
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4031919
  Keywords : atomic absorption spectrometry * hydride atomization * hydride generation
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

  Our most recent findings on the influence of atomizer design and other experimental parameters on the efficiency of trapping, volatilization and atomization of hydrides in several types of quartz tube atomizers, including various designs of multiple micrpflame quartz tube atomizer (multiatomizer) and conventional externally heated quartz tube atomizers, were discussed. Conclusions on the mechanism of hydride trapping and of analyte transfer were presented, and the perspectives of in-situ trapping of other hydrides in quartz atomizers were outlined

  Naše nejnovější výsledky týkající se vlivu tvaru, velikosti a uspořádání atomizátoru i dalších experimentálních parametrů na účinnost záchytu, uvolnění a atomizace hydridů v různých typech křemenných atomizátorů, včetně různých uspořádání multimikroplaménkového křemenného atomizátoru (multiatomizátoru) a konvenčních zvnějšku vyhřívaných křemenných atomizátorů jsou diskutovány. Byly navrženy mechanismy zachycení analytu v atomizátoru a jeho uvolnění do optické osy. Rovněž je nastíněna možnost in-situ prekoncentrace dalších hydridotvorných prvků v křemenných atomizátorech
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009618

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.