Number of the records: 1  

Assay of phenolic compounds in red wine by on-line combination of capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis

 1. 1.
  0102260 - UIACH-O 20043035 RIV NL eng J - Journal Article
  Hamoudová, R. - Urbánek, Marek - Pospíšilová, M. - Polášek, M.
  Assay of phenolic compounds in red wine by on-line combination of capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis.
  [Analýza fenolických látek v červeném víně on-line kombinací kapilární izotachoforézy s kapilární zónovou elektroforézou.]
  Journal of Chromatography A. Roč. 1032, 1-2 (2004), s. 281-287. ISSN 0021-9673. E-ISSN 1873-3778
  R&D Projects: GA MZd NL7689
  Grant - others:GA FR VŠ(CZ) G6/2995/2003
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4031919
  Keywords : wine * food analysis * isotachophoresis * capillary zone electrophoresis
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation
  Impact factor: 3.359, year: 2004

  The on-line combination of capillary zone electrophoresis (CZE) with capillary isotachophoresis (ITP) increases significantly the separation capability and sensitivity of capillary electrophoresis. This technique was used for separation and quantification of fourteen selected natural constituents in red wine belonging to flavonoids and phenolic acids

  On-line kombinace kapilární zónové elektroforézy (CZE) s kapilární izotachoforézou (ITP) významně zvyšuje separační účinnost a citlivost kapilární elektroforézy. Touto technikou bylo separováno a kvantifikováno čtrnáct vybraných přírodních složek červeného vína, náležejících k flavonoidům a fenolickým kyselinám
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009615

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.