Number of the records: 1  

On-line coupling of novel extraction techniques with chromatography

 1. 1.
  0102255 - UIACH-O 20043030 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Hyötyläinen, T. - Lüthje, K. - Pól, Jaroslav - Shimmo, M. - Riekkola, M. L.
  On-line coupling of novel extraction techniques with chromatography.
  [On-line spojení nových extrakčních technik s chromatografií.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology Faculty of Chemical and Food Technology, 2004, *. ISSN 1335-8413.
  [AACI 2004. International Symposium Advances and Applications of Chromatography in Industry /12./. Bratislava (SK), 29.06.2004-01.07.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR KJB4031405
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4031919
  Keywords : chromatography * on-line * extraction
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

  Integrating sample preparation with final analytical step allows the whole analysis to be performed in a closed system. The main advantages are the improved sensitivity, minimal sample contamination and the possibility for a totally automated analytical system. In this study, four types of on-line methods are described both for liquid and solid samples

  Integrace přípravy vzorku se závěrečným krokem analýzy umožňuje provést celou analýzu v uzavřeném systému. Hlavní výhodou je zvýšená citlivost, minimální kontaminace vzorku a možnost zcela automatického analytického systému. V této studii jsou popsány čtyři typy on-line metod jak pro kapalné, tak pro pevné vzorky
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009611

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.