Number of the records: 1  

Německé sousedství v hodnocení obyvatel pohraničí

 1. 1.
  0102029 - SOU-Z 20043146 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Houžvička, Václav
  Německé sousedství v hodnocení obyvatel pohraničí.
  [Neighbourhood as seen by population of borderland.]
  Geografický pohled na současné Česko. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, 2004 - (Balej, M.; Jeřábek, M.), s. 147-152. ISBN 80-7044-577-7.
  [Geografický pohled na současné Česko. Ústí nad Labem (CZ), 01.07.2004-02.07.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IBS7028301
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z7028912
  Keywords : Euroregions * borderland * Germany
  Subject RIV: AD - Politology ; Political Sciences

  Přípěvek prezentuje dlouhodobé trendy postojů obyvatel pohraničních oblastí ČR/SRN a srovnává je s výsledky celostátními. Identifikovat lze určité komplexnější propojení jednotlivých aspektů postojů, jejichž výsledná podoba vykazuje konzistenci představující průsečík minulých konfliktů i postupné aktuální akumulace potenciálu důvěry a kooperace.

  Contribution presents longitudinal trend of attitudes of population regions situated along the CR/FRG border and compares them with results of the whole nation polls. There are identified certain aspects of attitudes that in complexity represent crossing point of conflictual past and gradually increasing accumulation of trust and cooperation potential.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009391

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.