Number of the records: 1  

Chiral derivatives of 2-(1-naphthyl)-2-phenylacetic acid

 1. 1.
  0101967 - UOCHB-X 20043231 RIV US eng J - Journal Article
  Vávra, J. - Vodička, Petr - Streinz, Ludvík - Buděšínský, Miloš - Koutek, Bohumír - Ondráček, Jan - Císařová, I.
  Chiral derivatives of 2-(1-naphthyl)-2-phenylacetic acid.
  [Chirální deriváty 2-(1-naftyl)-2-fennyloctové kyseliny.]
  Chirality. Roč. 16, - (2004), s. 652-660. ISSN 0899-0042. E-ISSN 1520-636X
  R&D Projects: GA ČR GA203/01/0116
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : chiral analysis * NMR * derivatization
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry
  Impact factor: 1.976, year: 2004

  The spectral properties of twenty diastereomeric esters and amides derived from optically pure 2-(1-naphthyl)-2-phenylacetic acids (1-NPA), were systematically investigated. It was found that all compounds prepared exhibit the NMR spectral nonequivalence (delta) with regular sing distribution of particular groups according to the predicted model

  Byl proveden výzkum spektrálních vlastností dvaceti distereomerických esterů a amidů, odvozených od 2-(1-naftyl)-2-fenyloctové kyseliny. Nalezli jsme, že všechny připravené diastereomery vykazují hodnoty spektrální neekvivalence v závislosti na prostorovém uspořádání látky
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009332

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.