Number of the records: 1  

Man-Made and Natural Radioactivity in Environmental Pollution and Radiochronology

 1. 1.
  0101955 - UOCHB-X 20043219 RIV NL eng B - Monography
  Tykva, Richard - Berg, D.
  Man-Made and Natural Radioactivity in Environmental Pollution and Radiochronology.
  [Lidskou činností vyvolaná a přirozená radioaktivita v zamoření životního prostředí a radiochronologii.]
  Dordrecht: Kluwer, 2004. 416 s. ISBN 1-4020-1860-6
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4055905
  Keywords : environmental radioactivity * pollution * radiochronology
  Subject RIV: CC - Organic Chemistry

  This book can be used by research workers, university professors and students in scientific and technological disciplines (e.g., nuclear physics and engineering, radioanalytical and nuclear chemistry, geology, hydrology, and archeology), and by those involved in environmental protection and control in the nuclear industry (including nuclear weapons and nuclear safety)

  Tato kniha je určena pracovníkům ve vědě a výzkumu, universitním učitelům a studentům ve vědeckých a technologických oborech (např. jaderné fyzice a inženýrství, radioanalytické a jaderné chemii, geologii, hydrologii a archeologii) a těm, kdo se zabývají ochranou životního prostředí a řízením jaderného průmyslu (včetně jaderných zbraní a jaderné bezpečnosti)
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009321

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.