Number of the records: 1  

0(+) states in deformed actinide nuclei by the (p,t) reaction

 1. 1.
  0101869 - UJF-V 20043052 RIV US eng J - Journal Article
  Wirth, HF. - Graw, G. - Christen, S. - Cutoiu, D. - Eisermann, Y. - Gunther, C. - Hertenberger, R. - Jolie, J. - Levon, A. I. - Moller, O. - Thiamová, Gabriela - Thirolf, P. G. - Tonev, D. - Zamfir, N.V.
  0(+) states in deformed actinide nuclei by the (p,t) reaction.
  [0(+) stavy v deformovaných jádrech aktinidu studované pomocí (p,t) reakce.]
  Physical Review. C. Roč. 69, č. 4 (2004), 044310. ISSN 0556-2813
  R&D Projects: GA ČR GA202/04/0791
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : interacting Boson approximation * multinucleon transfer-reactions
  Subject RIV: BG - Nuclear, Atomic and Molecular Physics, Colliders
  Impact factor: 3.125, year: 2004

  By means of the (p,t) reaction we study the excitation spectra of 0(+) states in the deformed nuclei Th-228, Th-230, and U-232, using the Q3D magnetic spectrograph facility at the Munich tandem accelerator. At small reaction angles the 0(+) transfer angular distributions have steeply rising cross sections which allow us to identify these states in otherwise very complicated and dense spectra. For each of these nuclei we resolve typically about ten excited states with safe 0(+) assignments. The studied excitation energies range up to 2.5, 2.7, and 2.3 MeV, respectively, and the summed transfer strengths add to more than 60% of the ground state strength. As in a recent study of Gd-158 we compare with interacting boson approximation (IBA) calculations in the spdf boson space. This highly schematic collective model description, including octupole collectivity, but neglecting other relevant degrees of freedom, gives numbers of excited 0(+) states in these actinide nuclei that are rather close to the observed ones

  Prostřednictvím (p,t) reakce jsou studována excitační spektra 0(+) stavu v deformovaných jádrech Th-228, Th-230 a U-232, s využitím Q3D magnetického spektrografu při Mnichovském tandemovém urychlovači.Při malých reakčních úhlech úhlová rozdělení 0(+) vykazují rychle rostoucí účinné průřezy, což umožňuje identifikovat tyto stavy v jinak velmi složitých a hustých spektrech. Pro každé ze studovaných jader jsme identifikovali zhruba 10 excitovaných stavu 0(+). Studované excitační energie leží v rozsahu 2.5, 2.7 a 2.3 MeV a celková intenzita přechodu činila více než 60 % intenzity přechodu do základního stavu.Podobné jako v nedavnem studiu Gd-158 bylo provedeno srovnání s výpočtem v rámci modelu interagujících bosonu (IBA) provedeném v spdf bosonovém prostoru. Tento vysoce schematicky kolektivní model, zahrnující oktupolový stupen volnosti, ale zanedbávající jiné relevantní stupně volnosti dává počet excitovaných stavů 0(+) ve výše studovaných jádrech aktinidu, který je velmi blízký experimentálně pozorovanému počtu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009256

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.