Number of the records: 1  

K--Nucleus potentials consistent with kaonic atoms

 1. 1.
  0101859 - UJF-V 20043042 RIV PL eng J - Journal Article
  Cieplý, Aleš - Friedman, E. - Gal, A. - Mareš, Jiří
  K--Nucleus potentials consistent with kaonic atoms.
  [K--jaderné potenciály konzistentní s kaonovými atomy.]
  Acta physica Polonica. B. Roč. 35, č. 3 (2004), s. 1011-1018. ISSN 0587-4254. E-ISSN 1509-5770
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1048305
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1048901
  Keywords : field-theory * dynamics * matter
  Subject RIV: BE - Theoretical Physics
  Impact factor: 0.687, year: 2004

  Various models of the K- nucleus potential have been compared and tested in fits to kaonic atom data. The calculations give basically two vastly different predictions for the depth of the K- optical potential at the nuclear density. The study of the (K-stop(-), pi) reaction could help to distinguish between K- optical potentials as the Lambda-hypernuclear formation rates are sensitive to the details of the initial-state K- wave function

  Několik modelů K--jaderného potenciálu bylo porovnáno a prověřeno při fitování charakteristik kaonových atomů. Provedené výpočty vedou ke dvěma zcela odlišným předpovědím hloubky optického potenciálu v jaderném prostředí. Studium reakce (K--stop, ?) může pomoci rozlišit jednotlivé optické potenciály díky citlivosti ?-hyperjaderné produkce na detaily vlnové funkce kaonu v počátečním stavu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009248

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.