Number of the records: 1  

An overview of x-ray spectroscopy of laser produced plasmas

 1. 1.
  0101816 - FZU-D 20040493 RIV US eng C - Conference Paper (international conference)
  Rosmej, F. B. - Faenov, A. Y. - Pikuz, T. A. - Calisti, A. - Godbert-Mouret, L. - Stamm, R. - Talin, B. - Griem, H. R. - Elton, R. C. - Jacobs, V. L. - Geiáel, M. - Hoffmann, D. H. H. - Schollmeier, M. - Fill, E. - Witte, K. - Renner, Oldřich - Krouský, Eduard - Krása, Josef - Láska, Leoš - Králiková, Božena - Skála, Jiří - Bodnar, Michal
  An overview of x-ray spectroscopy of laser produced plasmas.
  [Přehled rentgenové spektroskopie laserem generovaného plazmatu.]
  Laser-Generated and Other Laboratory X-ray and EUV Sources, Optics, and Applications. Bellingham: SPIE, 2004 - (Kyrala, G.; Gauthier, J.; MacDonald, C.; Khounsary, A.), s. 163-175. Proceedings of SPIE., 5196. ISBN 0-8194-5069-3. ISSN 0277-786X.
  [laser-generated and Other Laboratory X-Ray and EUV Sources, Optics, and Applications. San Diego (US), 04.08.2003-06.08.2003]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : spectroscopy * autoionizing states * charge exchange * strongly coupled plasmas * non-Maxwellian particles
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers

  Recent developments in x-ray spectroscopy for applications in laser produced plasma experiments are surveyed. Particular emphasize is given on non-maxwellian particle analysis, strongly coupled plasmas and interpenetrating plasma sheets

  Článek shrnuje nejnovější aplikace rentgenové spektroskopie v experimentech s laserově generovaným plazmatem. Zdůrazněna je analýza nemaxwellovských částic, silně vázaného plazmatu a pronikání vstřícných plazmových útvarů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009214

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.