Number of the records: 1  

Skin depth plasma fromt interaction mechanism with prepulse suppression to avoid relativistic self-focusing for high-gain laser fusion

 1. 1.
  0101810 - FZU-D 20040487 RIV US eng J - Journal Article
  Osman, F. - Cang, Y. - Hora, H. - Cao, L.-H. - Liu, H. - He, X. - Badziak, J. - Parys, A. B. - Wolowski, J. - Woryna, E. - Jungwirth, Karel - Králiková, Božena - Krása, Josef - Láska, Leoš - Pfeifer, Miroslav - Rohlena, Karel - Skála, Jiří - Ullschmied, Jiří
  Skin depth plasma fromt interaction mechanism with prepulse suppression to avoid relativistic self-focusing for high-gain laser fusion.
  [Mechanismus povrchové interakce s čelem plazmatu s potlačením předpulsu, aby byla vyloučena relativistická samofokusace pro vysokou účinnost laserové fúze.]
  Laser and Particle Beams. Roč. 22, - (2004), s. 83-87. ISSN 0263-0346. E-ISSN 1469-803X
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z1010921
  Keywords : iodine laser * ion emission * laser intensity * force-driven plasma * neodymium glass layer
  Subject RIV: BH - Optics, Masers, Lasers
  Impact factor: 0.575, year: 2004

  Ion emission from targets irradiated with neodymium glass ane iodine lasers were analyzed. The fastest ions with high charge number Z are of megaelectron volt energy following the relativistic self-focusing and nonlinear-force acceleration theory reduced to less than 50 times lower energies when 1.2 ps laser pulses of about 1 J were incident. We clarify this discrepancy by the model of skin depth plasma front interaction

  Byla analyzována iontová emise z terčíků ozařovaných Nd:sklo a jodovým laserem. Nejrychlejší ionty s vysokým nábojovým číslem z mají MeV energie podle teorie relativistické samofokusace a urychlení nelineárními silami. Energie je nižší více než 50x, pokud jsou použity 1,2 ps laserové pulsy 1 J. Tuto nesrovnalost vysvětlujeme modelem laserové interakce v povrchové vrstvě čela plazmatu
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009208

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.