Number of the records: 1  

Influence of photon recycling on photovoltage spectra of GaSb diodes

 1. 1.
  0101808 - FZU-D 20040485 RIV US eng J - Journal Article
  Toušek, J. - Toušková, J. - Hulicius, Eduard - Šimeček, Tomislav - Pangrác, Jiří - Melichar, Karel - Výborný, Zdeněk - Jurka, Vlastimil
  Influence of photon recycling on photovoltage spectra of GaSb diodes.
  [Vliv recyklování fotonů na fotonapěťová spektra GaSb diod.]
  Journal of Applied Physics. Roč. 95, č. 9 (2004), s. 5104-5110. ISSN 0021-8979. E-ISSN 1089-7550
  R&D Projects: GA AV ČR KSK1010104
  Keywords : photovoltage * GaSb diodes * photon recycling * MOVPE
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 2.255, year: 2004

  A simple theory of photon recycling(PR) was applied to the calculation of the photovoltage spectra of GaSb diodes. The PR is analyzed here as a two stage process with primary electron-hole pair photogeneration and diffusion followed by an optical transport of secondary carriers induced by emission and reabsorption of photons

  Jednoduchá teorie recyklování fotonů (RF) byla použita při výpočtu fotonapěťových spekter GaSb diod. RF je zde analyzován jako dvoustupňový proces s primární fotogenerací párů elektron díra a jejich difusí a následným optickým transportem sekundárních nosičů vytvořených reabsorbcí a emisí fotonů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009206

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.