Number of the records: 1  

New records of Ascaridia platyceri (Nematoda) in parrots (Psittaciformes)

 1. 1.
  0101764 - UBO-W 20040057 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kajerová, V. - Baruš, Vlastimil - Literák, I.
  New records of Ascaridia platyceri (Nematoda) in parrots (Psittaciformes).
  [Nové nálezy druhu Ascaridia platyceri (Nematoda) u papoušků (Psittaciformes).]
  Veterinární medicína. Roč. 49, č. 7 (2004), s. 237-241. ISSN 0375-8427. E-ISSN 1805-9392
  R&D Projects: GA ČR GA524/03/0061
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : ascarids * morphology * Nematoda
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 0.790, year: 2004
  http://www.vri.cz/docs/vetmed/49-7-237.pdf

  The aim of the study was to determine the range of species of ascarids in parrots in the Czech Republic. Ascarids were found during post-mortem parasitological examination of 38 psittaciform birds belonging to 15 different species. All ascarids found were determined as Ascaridia platyceri. Nine bird species were determined as new hosts of this parasite. A. platyceri is a typical ascarid for parrots of Australian origin. The fact that this parasite was found in bird species of African origin demonstrated a possibility of spread of A. platyceri to hosts of different zoogeographical origin. A. platyceri was described in detail from the host Melopsittacus undulatus and differentiated from other ascarids on the basis of morphological and quantitative traits. The most important differentiating traits included the presence of interlabia in both sexes.

  Cílem studie bylo určit druhové spektrum škrkavek cizopasících u papoušků chovaných v ČR. Hlístice byly zjištěny u 38 jedinců příslušících k 15 druhům papoušků. Ve všech případech byly hlístice determinovány jako Ascaridia platyceri, která je typickým parazitem pro papoušky původem z Austrálie. Celkem 9 druhů papoušků bylo zjištěno jako noví hostitelé a výskyt u chovaných druhů původem z Afriky prokazuje, A. platyceri se adaptuje i na hostitele různého geografického původu. Podrobná morfometrická analýza byla provedena u populace A. platyceri cizopasící u andulky vlnkované (Melopsittacus undulatus). Významným morfologickým znakem pro tento druh je přítomnost interlabií u obou pohlaví.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009170

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.