Number of the records: 1  

Mermithid nematode parasitizing in Tabanidae (Diptera) in South Moravia, Czech Republic

 1. 1.
  0101763 - UBO-W 20040056 RIV SK eng J - Journal Article
  Šikutová, Silvie - Halouzka, Jiří - Baruš, Vlastimil
  Mermithid nematode parasitizing in Tabanidae (Diptera) in South Moravia, Czech Republic.
  [Parazitující hlísti z čeledi Mermithidae u ovádovitých (Diptera: Tabanidae) na jižní Moravě, Česká republika.]
  Helminthologia. Roč. 41, č. 2 (2004), s. 113-114. ISSN 0440-6605. E-ISSN 1336-9083
  R&D Projects: GA ČR GA206/00/1234
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : Eurymermis sp. * Tabanidae * infection parameters
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 0.365, year: 2004
  http://www.saske.sk/pau/helminthologia/2004_2/Sikutova113.pdf

  During the summer late season aspect of the year 2000, the infection by mermithid nematode Eurymermis sp. (Mermithidae, Nematoda) was detected in a total of 175 tabanid fly adults of five species collected in South Moravia. The following parameters of mermithid infections depending on the host species were determined: the prevalence within the range of 1.05 - 13.64 %, the intensity of infection 1 - 4 and the mean abundance (extremely low) 0.011 - 0.273. The results indicate that the populations of the tabanid flies in the investigated area were influenced by the parasitizing mermithids in only to a relatively low degree during the period studied.

  Spektrum možných hostitelů a rozličné parametry infekce ovádů larvami hlístů byly sledovány v lužních lesích na jižní Moravě. Infekce hlísty rodu Eurymermis sp. (Mermithidae, Nematoda) byla zjištěna u pěti ze šesti druhů ovádů (vyšetřeno 175 dospělců) odchycených na Břeclavsku v průběhu letního období roku 2000. Byly určeny následující parametry infekce hlísty závisející na druhu hostitele: prevalence v rozmezí 1,05 - 13,64 %, intenzita infekce 1 - 4 jedinci, průměrná početnost (extrémně nízká) 0,011 - 0,273. Výsledky studie naznačují, že na zkoumané lokalitě byly populace ovádů v době výzkumu ovlivněny parazitujícími hlísty pouze nízkou měrou.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009169

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.