Number of the records: 1  

Occurrence of black-spot disease caused by metacercariae of Posthodiplostomum cuticola among juvenile fishes in water bodies in the Morava River basin

 1. 1.
  0101760 - UBO-W 20040053 RIV PL eng J - Journal Article
  Ondračková, Markéta - Bartošová, Šárka - Valová, Zdenka - Jurajda, Pavel - Gelnar, M.
  Occurrence of black-spot disease caused by metacercariae of Posthodiplostomum cuticola among juvenile fishes in water bodies in the Morava River basin.
  [Výskyt černé skvrnitosti ryb způsobené metacerkariemi Posthodiplostomum cuticola u juvenilních ryb v povodí řeky Moravy.]
  Acta Parasitologica. Roč. 49, č. 3 (2004), s. 222-227. ISSN 1230-2821. E-ISSN 1896-1851
  R&D Projects: GA ČR GA524/02/0924
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z6093917
  Keywords : Digenea * juvenile fish * host susceptibility
  Subject RIV: EG - Zoology
  Impact factor: 0.560, year: 2004
  http://www.actaparasitologica.pan.pl/archive/49/toc49130.html

  The infection of metacercariae of Posthodiplostomum cuticola, the agent of black-spot disease, was investigated in 0+ juvenile fish from 19 localities in south-east Moravia, Czech Republic. Of the 30 fish species examined, only cyprinids of 12 species were found to be infected. Five species of Leuciscinae, Rutilus rutilus, Leuciscus idus, Scardinius erythrophthalmus, Abramis bjoerkna and Abramis brama, fish with similar behaviour and habitat preference in juvenile period, were the most susceptible fish hosts for P. cuticola metacercariae. Especially high infection parameters were found in intergeneric hybrids of the studied leuciscine species. Environmental conditions were an important factor for parasite infection. The fish from flooded borrow pits, inhabiting lentic water bodies with dense vegetation in the littoral zone, showed high prevalence and abundance of P. cuticola infection contrary to their conspecifics in water reservoirs with steep banks and fish from rivers.

  Napadení juvenilních ryb metacerkariemi Posthodiplostomum cuticola, původci černé skvrnitosti ryb, bylo sledováno na 19 lokalitách v oblasti jihovýchodní Moravy. Infekce byla zjištěna pouze u dvanácti druhů kaprovitých ryb z celkových třiceti vyšetřených druhů. Pět druhů nadčeledi Leuciscinae, Rutilus rutilus, Leuciscus idus, Scardinius erythrophthalmus, Abramis bjoerkna a Abramis brama bylo nejvíce náchylných k onemocnění černou skvrnitostí. Vysoké hodnoty intenzity infekce byly pozorovány také u mezirodových hybridů nadčeledi Leuciscinae. Charakter lokality představoval významný faktor pro výskyt onemocnění. Ryby ze zaplavovaných zemníků, obývající stojaté vody s hustou vegetací v příbřežní zóně, vykazovaly vysokou prevalenci a abundanci infekce P. cuticola, oproti rybám z lokalit se strmými břehy a z řeky.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009166

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.