Number of the records: 1  

Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic

 1. 1.
  0101751 - USP-I 20043030 RIV CZ cze J - Journal Article
  Balaš, Vladimír
  Rozhodčí doložky v dvoustranných smlouvách na ochranu investic.
  [Arbitration clauses in bilateral treaties on investment protection.]
  Právník. Roč. 143, č. 8 (2004), s. 787-811. ISSN 0231-6625
  R&D Projects: GA ČR GA407/02/0294
  Keywords : property protection * foreign nationals
  Subject RIV: AG - Legal Sciences

  V článku se autor zamýšlí nad ochranou cizinců a jejich majetku, zejména těch, kteří příjíždí do cizí země za účelem podnikání. Uvádí způsoby ochrany majetku zahraničních podnikatelů. Dále se zabývá způsobem, jakým státy, které jsou smluvními stranami smluv o ochraně investic, řeší spor mezi státem a přísĺušníkem druhého státu.

  The author deliberates on the protection of foreign nationals and their property, in particular those entering a foreign country for busines purposes. He presents the methods of protection of properity of foreign businessmen and the methods in which the states-parties to treaties on investment protection settle the disputes between the state and a citizen of another state.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009157

   
   

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.