Number of the records: 1  

Telomeric and interstitial telomeric sequences in holokinetic chromosomes of Lepidoptera: Telomeric DNA mediates association between postpachytene bivalents in achiasmatic meiosis of females

 1. 1.
  0101618 - ENTU-I 20043024 RIV GB eng J - Journal Article
  Rego, Alena - Marec, František
  Telomeric and interstitial telomeric sequences in holokinetic chromosomes of Lepidoptera: Telomeric DNA mediates association between postpachytene bivalents in achiasmatic meiosis of females.
  [Telomerické a intersticiální telomerické sekvence u holokinetických chromosomů motýlů: telomerická DNA zprostředkovává spojení mezi postpachytenními bivalenty v achiasmatické meióze samic.]
  Chromosome Research. Roč. 11, - (2003), s. 681-694. ISSN 0967-3849. E-ISSN 1573-6849
  R&D Projects: GA AV ČR KSK5052113; GA ČR GA206/00/0750
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z5007907
  Keywords : B chromosomes * chromosome fusion * Ephestia kuehniella
  Subject RIV: EB - Genetics ; Molecular Biology
  Impact factor: 2.038, year: 2003

  By FISH with the insect telomeric probe, (TTAGG)n, amplified by enzymatic reaction with tyramide, we mapped telomeric and interstitial telomeric sequences (ITS) in Orgyia antiqua with a reduced chromosome number (2n=28) and Ephestia kuehniella mutants, possessing a radiation-induced chromosome fusion (2n=59). The observed ITS in O. antiqua reflect remnants of chromosomal rearrangements and support the hypothesis that the Orgyia karyotype had arisen by multiple fusions. Whereas the absence of ITS in the chromosome fusion of Ephestia indicated the loss of telomeres before the two original chromosomes fused. The analysis of female meiotic prophase I revealed non-homologous associations of postpachytene bivalents mediated by telomeric DNA, which also involved ITS, resulting in chains of interconnected bivalents. This finding favours a hypothesis that telomeric associations between bivalents play a role in chromosome segregation in the achiasmatic meiosis of female Lepidoptera.

  Pomocí fluorescenční in-situ hybridizace (FISH) s hmyzí telomerickou sondou (TTAGG)n, amplifikovanou enzymatickou reakcí s tyramidem, jsme mapovali distribuci telomerických a intesticiálních telomerických sekvencí (ITS) v meióze samic u Orgyia antiqua s redukovaným počtem chromosomů (2n=28) a u mutantů Ephestia kuehniella se zářením indukovanou fúzí chromosomů (2n=59). ITS pozorované u O. antiqua jsou dokladem chromosomálních přestaveb a podporují hypotézu, že karyotyp Orgyia vznikl mnohonásobnými fúzemi chromosomů předků. Naopak absence ITS u chromosomální fúze Ephestia značí ztrátu telomer před fúzí dvou původních chromosomů. Analýza meitotické profáze I odhalila nehomologní asociace postpachytenních bivalentů, zprostředkované telomerickou DNA včetně ITS, jejichž následkem je vznik řetízků vzájemně propojených bivalentů. Toto zjištění nabízí hypotézu, že telomerická spojení bivalentů hrají roli v segregaci chromosomů během achiasmatické meiózy samic motýlů
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0009031

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.