Number of the records: 1  

Mikroskopické zobrazení složitých systémů: magnetické nanočástice s organickým stabilizátorem

 1. 1.
  0101491 - UMCH-V 20043211 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Hromádková, Jiřina - Lednický, František - Pientka, Zbyněk - Horák, Daniel
  Mikroskopické zobrazení složitých systémů: magnetické nanočástice s organickým stabilizátorem.
  [Microscopic imaging of complex systems: Magnetic nanoparticles with an organic stabilizer.]
  Zborník. Bratislava: Ústav polymérov, 2004, s. 88.
  [Slovensko-české dni o polyméroch /3./. Smolenice (SK), 26.09.2004-29.09.2004]
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : electron microscopy * atomic force microscopy * polymer particles
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  Předmětem tohoto sdělení je identifikace a charakterizace systému s mannosou jakožto stabilizátorem a magnetickými částicemi. Jsou uvedeny mikroskopické výsledky získané porovnáním zobrazení transmisní elektronovou mikroskopií a mikroskopií atomárních sil.

  Identification and characterization of systems with magnetic particles and mannose as a stabilizor was achieved by comparing results of electron transmition and atomic force microscopy.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008917

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.