Number of the records: 1  

Luminiscenční komplexy terbia s polymerními ligandy

 1. 1.
  0101486 - UMCH-V 20043206 RIV SK cze C - Conference Paper (international conference)
  Kukla, Stanislav - Výprachtický, Drahomír - Cimrová, Věra - Machová, Luďka
  Luminiscenční komplexy terbia s polymerními ligandy.
  [Luminescent complexes of terbium with polymer ligands.]
  Zborník. Bratislava: Ústav polymérov, 2004, s. 17-18.
  [Slovensko-české dni o polyméroch /3./. Smolenice (SK), 26.09.2004-29.09.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4050409; GA ČR GA203/04/1372
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : terbium * luminescence * polymer-komplex
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  V práci je diskutována syntéza alternujících a statistických kopolymerů 9-vinylkarbazolu s dietylfumarátem, dietylmaleátem, methakrylovou kyselinou, maleinanhydridem a maleinovou kyselinou jako potenciálních ligandů pro terbium. Jsou prezentovány výsledky měření stacionární i časově rozlišené fluorescence roztoků těchto kopolymerů s terbiem.

  Synthesis of alternate and statistical copolymers of 9-vinylcarbazole with various comonomers is discussed. Results on fluorescence of their solutions with terbium are presented.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008912

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.