Number of the records: 1  

Novel type of bifunctional initiator for ATRP of styrene

 1. 1.
  0101481 - UMCH-V 20043201 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Ritz, Pavel - Toman, Luděk - Janata, Miroslav - Netopilík, Miloš - Kříž, Jaroslav - Vlček, Petr
  Novel type of bifunctional initiator for ATRP of styrene.
  [Nový typ bifunkčního iniciátoru pro ATRP styrenu.]
  Zborník. Bratislava: Ústav polymérov, 2004, s. 19-21.
  [Slovensko-české dni o polyméroch /3./. Smolenice (SK), 26.09.2004-29.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/1050
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : atom-transfer radical polymerization * PMDETA * HMTETA
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  Recently, a novel type of bifunctional ATRP initiator with trichloromethyl active groups, and with dichloromethyl active groups was synthesized. Results of styrene polymerization initiated with both prepared initiators are briefly presented.

  Byl syntetizován nový typ bifunkčního ATRP iniciátoru s trichloro nebo dichlorormethylovou skupinou. Stručně jsou presentovány výsledky polymerizace styrenu iniciované oběma připravenými iniciátory.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008907

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.