Number of the records: 1  

Chemical transformations of poly[methyl(phenyl)silylene] under weatherometer exposure

 1. 1.
  0101451 - UMCH-V 20043171 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Meszároš, Oto - Schmidt, Pavel - Pospíšil, Jan - Nešpůrek, Stanislav
  Chemical transformations of poly[methyl(phenyl)silylene] under weatherometer exposure.
  [Chemická transformace poly[methyl(fenyl)silylenu] ve weatherometru.]
  Proceedings. Karlsruhe: Gesellschaft für Umweltsimulation, 2004, s. 423-433. ISBN 3-9808382-5-0.
  [European Weathering Symposium on Natural and Artificial Ageing of Polymers /1./. Prague (CZ), 25.09.2004-26.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA202/01/0518; GA MŠMT ME 543
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : poly[methyl(phenyl)silylene] * photochemical stability
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  Polysilylenes are .sigma.-conjugated polymers considered as charge-transport media, photoresists in microelectronics, photoconductors and non-linear optical materials. Their properties are based on specific photophysical behaviour of backbone formed exclusively by silicon atoms.

  Polysilyleny jsou .sigma.-konjugované polymery uvažované jako media přenosu náboje, fotoodpory v mikroelektronice, fotovodiče a nelineární optické materiály. Jejich vlastnosti jsou dány fotofyzikálním chováním hlavního řetězce složeného výhradně z atomů křemíku.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008878

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.