Number of the records: 1  

Impact of weathering on chemical and morphological changes in stabilized polymers

 1. 1.
  0101450 - UMCH-V 20043170 RIV DE eng C - Conference Paper (international conference)
  Pospíšil, Jan - Pilař, Jan - Billingham, N. C. - Marek, Antonín - Kruliš, Zdeněk - Nešpůrek, Stanislav - Habicher, W. D.
  Impact of weathering on chemical and morphological changes in stabilized polymers.
  [Dopad klimatického stárnutí na chemické a morfologické změny ve stabilizovaných polymerech.]
  Proceedings. Karlsruhe: Gesellschaft für Umweltsimulation, 2004, s. 411-421. ISBN 3-9808382-5-0.
  [European Weathering Symposium on Natural and Artificial Ageing of Polymers /1./. Prague (CZ), 25.09.2004-26.09.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/1243; GA MŠMT ME 543
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : photo oxidation * weathering * stabilizers
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry

  Photo oxidation, considered as the principal component of natural and accelerated weathering, affects together with oxygen, oxidizing and acid atmospheric pollutants durability of stabilized polymers by changing their chemical and overmolecular structure and influencing efficiency of stabilizers. The data give more information on processes accompanying testing of stabilized polymers and help to minimize misleading influences from over-accelerated tests.

  Fotooxidace, považovaná za hlavní složku přirozeného a akcelerovaného stárnutí ovlivňuje společně s kyslíkem, oxidačními a acidickými nečistotami stabilizované polymery změnou jejich chemické a nadmolekulární struktury a tím ovlivňuje i účinnost stabilizátorů. Data poskytují více informací o procesech doprovázejících testování stabilizovaných polymerů a napomáhají minimalizovat zavádějící dopady přehnaně urychlených zkoušek.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008877

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.