Number of the records: 1  

Photoelectrically active polymer nanocomposites

 1. 1.
  0101414 - UMCH-V 20043134 RIV CZ eng C - Conference Paper (international conference)
  Pfleger, Jiří - Pavlík, Martin - Plieth, W. - Vohlídal, J.
  Photoelectrically active polymer nanocomposites.
  [Fotoelektricky aktivní polymerní nanokompozity.]
  Proceedings on CD. Prague: Ústav chemických procesů AV ČR, 2004, O22/1-3.
  [International Conference on Polymers and Organic Chemistry /11./. Prague (CZ), 18.06.2004-23.06.2004]
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4050406
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : nanocomposites * core/shell nanoparticles
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  We established a new electrophoretic deposition method for the fabrication of photoelectrically sensitive structures, in which the core/shell nanoparticles dispersed in an organic solvent are deposited on a semitransparent conductive substrate under an external electric field.

  Byla vyvinuta nová metoda pro přípravu fotoelektricky citlivých struktur na bázi elektroforetické depozice. Při použití této metody jsou nanočástice typu jádro/slupka rozptýlené v organickém rozpouštědle deponovány na polopropustný vodivý substrát působením externího elektrického pole.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008847

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.