Number of the records: 1  

HPLC analysis of natural antioxidants with electrochemical detection - optimisation of detection conditions and investigation of the products of coulochemic oxidation using MS

 1. 1.
  0101372 - UMCH-V 20043092 RIV SK eng C - Conference Paper (international conference)
  Škeříková, V. - Jandera, P. - Řehová, Lucie - Kellner, V.
  HPLC analysis of natural antioxidants with electrochemical detection - optimisation of detection conditions and investigation of the products of coulochemic oxidation using MS.
  [HPLC analýza přírodních antioxidantů s elektrochemickou detekcí - optimalizace detekčních podmínek a zkoumání produktů coulochemické oxidace pomocí MS.]
  Proceedings. Bratislava: Slovak University of Technology Faculty of Chemical and Food Technology, 2004, K08/1-K08/2. ISSN 1335-8413.
  [International Symposium on Advances and Applications of Chromatography in Industry /12./. Bratislava (SK), 29.06.2004-01.07.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/0917
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : phenolic compounds * antioxidants * flavonoids
  Subject RIV: CB - Analytical Chemistry, Separation

  The oxidation products may be similar to the products of electrochemical oxidation investigated in the present work. This is the reason why we studied in more detail the behaviour of twelve phenolic compounds in HPLC.

  Oxidační produkty mohou být podobné produktům elektrochemické oxidace zkoumané v této práci. Z tohoto důvodu jsme podrobněji sledovali chování 12 fenolických látek v MS.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008805

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.