Number of the records: 1  

SWAXS and DSC study of PEO co-crystalline structures development in polymer blends

 1. 1.
  0101364 - UMCH-V 20043084 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Baldrian, Josef - Steinhart, Miloš - Sikora, Antonín - Kašparová, L. - Amenitsch, H. - Bernstorff, S.
  SWAXS and DSC study of PEO co-crystalline structures development in polymer blends.
  [SWAXS a DSC studie co-krystalinických struktur PEO vznikajících v polymerních směsích.]
  Congress Proceedings. Paris: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2004, 4.3.5.1-4.3.5.2.
  [IUPAC International Symposium on Macromolecules, World Polymer Congress MACRO /40./. Paris (FR), 04.07.2004-09.07.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA203/03/0611
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : cocrystallization * polymer blends * structure changes
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://www.e-polymers.org/paris/data/L928.pdf

  The aim of this work was to study new structural phenomena appearing in two different kinds of two-component systems: PEO/PEO and PEO-b-PPO-b-PEO/PEO during crystallization and melting with the emphasis to the structure changes at temperatures near the melting points of the components and thus to obtain thorough insight in the development and transformation of blends morphology.

  Cílem práce bylo studium nového strukturálního objevujícího se ve dvou odlišných druzích dvousložkových systémů. PEO/PEO a PEO-b-PPO-b-PEO/PEO během krystalizace a tání s důrazem na strukturní směry při teplotách blízkých bodům tání složek a tak získat důkladný pohled na vývin a přeměnu morfologie směsi.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008797

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.