Number of the records: 1  

Polyaniline films and colloidal dispersions

 1. 1.
  0101351 - UMCH-V 20043071 RIV FR eng C - Conference Paper (international conference)
  Stejskal, Jaroslav - Sapurina, I.
  Polyaniline films and colloidal dispersions.
  [Polyanilínové filmy a koloidní disperze.]
  Congress Proceedings. Paris: International Union of Pure and Applied Chemistry, 2004, 5.1.5.1-5.1.5.2.
  [IUPAC International Symposium on Macromolecules, World Polymer Congress MACRO /40./. Paris (FR), 04.07.2004-09.07.2004]
  R&D Projects: GA MŠMT ME 539
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : polyaniline * conducting polymer * thin films
  Subject RIV: CD - Macromolecular Chemistry
  http://www.e-polymers.org/paris/data/L1720.pdf

  Polyaniline is an important conducting polymer. Polyaniline films deposited on glass and polyaniline colloids stabilized with poly(N-vinylpyrrolidone) are easily prepared by following a simple protocol. The preparation of both PANI forms is well reproducible and comparable results are obtained when the polymerizations have been carried by various persons in different laboratories. Such study was the objective of the IUPAC project.

  Polyanilín (PANI) je významný vodivý polymer. PANI filmy nanesené na sklo a polyanilínové filmy stabilizované poly(N-vinylpyrrolidonem) jsou snadno připravitelné podle jednoduchého receptů Příprava PANI v obou formách je dobře reprodukovatelná a srovnatelné výsledky jsou získány pokud polymerizaci provádí různí lidé v různých laboratořích. Takováto studie byla cílem projektu IUPAC.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008784

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.