Number of the records: 1  

Traps for charge carriers in molecular materials formed by dipolar species: towards light-driven molecular switch

 1. 1.
  0101323 - UMCH-V 20043043 RIV DE eng J - Journal Article
  Sworakowski, J. - Nešpůrek, Stanislav
  Traps for charge carriers in molecular materials formed by dipolar species: towards light-driven molecular switch.
  [Pasti pro nosiče náboje v molekulárních materiálech vytvářené dipolárními produkty: cesta ke světlem řízenému molekulárnímu spínači.]
  Macromolecular Symposia. Roč. 212, č. 1 (2004), s. 113-122. ISSN 1022-1360.
  [Electrical and Related Properties of Polymers and Other Organic Solids /9./. Prague, 14.07.2002-18.07.2002]
  R&D Projects: GA MŠMT OC D14.30; GA ČR GA202/01/0518
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4050913
  Keywords : charge transport * dipolar traps * molecular switch
  Subject RIV: BM - Solid Matter Physics ; Magnetism
  Impact factor: 0.691, year: 2004

  The influence of polar species on the transport and trapping of charge carriers is discussed. Calculations performed on a model molecular lattice demonstrate that polar dopants locally modify the polarization energy, thus creating traps for charge carriers in the vicinity of the dipole.

  Diskutuje se vliv polárních produktů na transport a záchyt nosičů náboje. Výpočty provedené na modelové molekulární mřížce ukazují, že polární příměsi mění lokálně velikost polarizační energie a vytvářejí pasti pro nosiče náboje v blízkosti dipólu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008756

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.