Number of the records: 1  

'Davidson's Triangulation: Content-Endowing Causes and Circularity'

 1. 1.
  0101269 - FLU-F 20040128 RIV GB eng J - Journal Article
  Marvan, Tomáš - Lasonen, M.
  'Davidson's Triangulation: Content-Endowing Causes and Circularity'.
  [Davidsonova triangulace: příčiny obsahu a problém kruhovosti.]
  International Journal of Philosophical Studies. Roč. 12, č. 2 (2004), s. 177-195. ISSN 0967-2559
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z9009908
  Keywords : Davidson * triangulation * the second person
  Subject RIV: AA - Philosophy ; Religion

  In this article we aim to reconstruct some aspects of Davidson's idea of triangulation, and against this reconstruction, ask whether the idea is viciously circular. We begin by looking at the idea that without a triangular setting, there is no saying what the cause of a being's responses is. We also show why Davidson is not committed to any consensus view of correctness. In the last section we discern three charges of circularity that can be levelled against the idea of triangulation. We argue that Davidson can respond to the first two charges, and point to a way of answering the third.

  Cílem článku je rekonstruovat některé aspekty Davidsonovy teorie triangulace a na základě této triangulace se ptát, zda je tato teorie kruhová. Nejprve se zaměřujeme na myšlenku, že bez triangulárního pozadí není možné říci, co je vlastní příčinou reakcí nějaké bytosti. Poté rozlišujeme tři námitky z kruhovosti, které lze proti triangulaci namířit. Dokazujeme, že Davidson může odrazit první dvě námitky, a poukazujeme na možnost, jak odpovědět na třetí z nich.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008704

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.