Number of the records: 1  

Influence on Injection Mode on Properties of DC Plasma Jets for Thermal Plasma Spraying

 1. 1.
  0101210 - UFP-V 20040069 RIV CZ eng J - Journal Article
  Kavka, Tetyana - Mašláni, Alan - Arnold, J. - Henne, R.
  Influence on Injection Mode on Properties of DC Plasma Jets for Thermal Plasma Spraying.
  [Vliv metody vstříkování na proudění plazmatu při plazmovém stříkání.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl.C (2004), C766-C771. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21st/. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  Grant - others:DFG(XX) HE2061/2-1-879/97; DFG(XX) HE2061-2-3
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : plasma spraying, DC arc, injection
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Impact factor: 0.292, year: 2004

  The influence of a carrier gas was investigated by means of an enthalpy probe system witha mass spectrometer for measuring plasma temperature,velocity and plasma gas composition,and visualized by means of Schlieren optics.Injection of the carrier gas led to high jet pertubations.Values of the centerline temperature and the velocity were reduced.

  Vliv nosného plynu na vlastnosti proudu plazmatu byl zkoumán entalpickou sondou s hmotovým spektrometrem umožňující měřit současně teplotu, rychlost a složení plazmatu. Nosný plyn byl podáván přes různé třisky bez částic.Nosný plyn vyvolával poruchy proudění plazmatu. Hodnoty teploty a rychlosti v ose plazmového jetu se zmenšily
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000055

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.