Number of the records: 1  

RF magnetron sputtering of polypropylene

 1. 1.
  0101163 - UFP-V 20040022 RIV GB eng J - Journal Article
  Stelmashuk, Vitaliy - Biederman, H. - Slavinská, D. - Trchová, Miroslava - Hlídek, P.
  RF magnetron sputtering of polypropylene.
  [Vysokofrekvenční magnetronové rozprašování polypropylenu.]
  Vacuum. Roč. 75, č. 3 (2004), s. 207-215. ISSN 0042-207X. E-ISSN 1879-2715
  R&D Projects: GA MŠMT ME 553; GA MŠMT ME 554
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : materials science, multidisciplinary, physics, applied
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Impact factor: 0.902, year: 2004

  Radio frequency magnetron sputtering of polypropylene (PP) using argon as a working gas was applied in order toprepare organics films.Changes of the structure and morphology of the PP target and sputtered films have been investigated by infrared spectroscopy,AFM and scanning electron microscopy.It has been shown that the sputtered films are hydrocarbon plasma polymers.The increased.

  Vysokofrekvenční magnetronové rozprašování polypropylenu (PP) v argonu bylo použito pro naprašování organických vrstev. Změny struktury i morfologie PP terče a naprašovaných vrstev byly studovány infračervenou spektroskopií, AFM a rastrovací elektronovou mikroskopií. Naprašované vrstvy jsou vodíko-uhlíkové plazmové polymery. Zvýšený počet OH skupin v naprašované vrstvě záleží na historii PP terče.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008615

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.