Number of the records: 1  

Numerical modeling of hybrid stabilized electric arc with uniform mixing of gases

 1. 1.
  0101153 - UFP-V 20040012 RIV US eng J - Journal Article
  Jeništa, Jiří
  Numerical modeling of hybrid stabilized electric arc with uniform mixing of gases.
  [Numerické modelování obloukového výboje s hybridní stabilizací při homogenním mísení plynů.]
  IEEE Transactions on Plasma Science. Roč. 32, č. 2 (2004), s. 464-472. ISSN 0093-3813. E-ISSN 1939-9375.
  [International Conference on Plasma Science/ICOPS 2003./. Jeju, 02.06.2003-05.06.2003]
  R&D Projects: GA ČR GA202/02/1027
  Keywords : arc, mass flow rate, hybrid (water-vortex), stabilization, hybrid torch
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Impact factor: 1.042, year: 2004

  The paper is concerned with numerical modeling of an electric arc in the plasma torch with combined stabilization of arc by gas and water vortex. The axisymmetric model includes the arc discharge area between the outlet nozzle for argon and the outlet nozzle of the hybrid plasma torch. The aim of numerical simulation is to calculate thermal, electrical, fluid-dynamic characteristics and power losses of such arc for the range of currents 150-500 A as well as to demonstrate differences between hybrid torch and the torch with water-vortex stabilization. The calculated velocities and temperature and electron concentration profiles exhibit good agreement with experiments.

  Práce se zabývá numerickým modelováním obloukového výboje s kombinovanou stabilizací výboje plynem a vodním vírem. Osově symetrický model zahrnuje výbojovou oblast mezi koncem vstupní trysky pro argon a výstupní tryskou výbojové komory hybridního výboje. Cílem numerických simulací je výpočet tepelných, elektrických a fluidně-dynamických charakteristik a výkonových ztrát tohoto výboje pro proudy 150-500 A, a také demonstrovat rozdíly mezi hybridním výbojem a výbojem s vodní vírovou stabilizací. Vypočtené rychlosti a radiální profily teplot a elektronových koncentrací dobře souhlasí s experimenty.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008606

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.