Number of the records: 1  

Ozone formation by gaseous corona discharge generated above aqueous solution

 1. 1.
  0101150 - UFP-V 20040009 RIV CZ eng J - Journal Article
  Lukeš, Petr - Člupek, Martin - Babický, Václav - Šunka, Pavel
  Ozone formation by gaseous corona discharge generated above aqueous solution.
  [Generace ozónu korónovým výbojem v plynné fázi nad vodní hladinou.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, suppl. C (2004), C909-C913. ISSN 0011-4626.
  [Symposium on Plasma Physics and Technology /21st/. Praha, 14.06.2004-17.06.2004]
  R&D Projects: GA ČR GA202/02/1026
  Keywords : corona discharg, ozone
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Impact factor: 0.292, year: 2004

  Production of ozone generated in oxygene by the gas phase discharge above aqueous solution was studied for different applied pulse high voltage and discharge gap heights between gas phase high voltage electrode and water surface.The ozone production increased with higher gap and higher applied voltage,while the efficiency decreased with higher voltage for fixed gap height and increased.

  V této práci byl zkoumán vliv zároveň působícího impulzního korónového výboje ve vodě a korónového výboje v plynné fázi nad vodní hladinou na produkci peroxidu vodíku ve vodním prostředí a plynného ozonu v tzv. hybridním typu reaktoru ve dvojím konstrukčním uspořádání: hybrid-series a hybrid-paralel.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000040

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.