Number of the records: 1  

Role of finite Larmor radius in chaotic regime of waves-particle interaction

 1. 1.
  0101143 - UFP-V 20040002 RIV CZ eng J - Journal Article
  Krlín, Ladislav - Zápotocký, Martin - Svoboda, V.
  Role of finite Larmor radius in chaotic regime of waves-particle interaction.
  [Role konečného Larmorova poloměru v chaotickém režimu interakce vln s částicí.]
  Czechoslovak Journal of Physics. Roč. 54, č. 7 (2004), s. 759-774. ISSN 0011-4626
  R&D Projects: GA AV ČR IAA1043201
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z2043910
  Keywords : magnetized plasma, interaction of waves with plasma particles, deterministic chaos, drift description, Hamiltonian description
  Subject RIV: BL - Plasma and Gas Discharge Physics
  Impact factor: 0.292, year: 2004

  The paper presents the discussion of the interaction of two electrostatic waves, propagating in homogeneous magnetized plasma, with ions.The same case for two and three waves was already discussed in the paper of Misguich and Nakach[Phys.Rev.A,vol.44(1991)3869].Contrary to their paper,we solve the dynamics not in the drift approximation,but in a full solution,using the Hamiltonian,whic.

  Článek předkládá diskusi interakce iontů s dvěma elektrostatickými vlnami, šířícími se v homogenním magnetoaktivním plazmatu. Stejný případ pro dvě a tři vlny byl již diskutován v článku Misguiche a Nakache [Phys. Rev. A, Vol. 44 (1991) 3869]. Na rozdíl od tohoto článku jsme řešili dynamiku nejen v driftovém přiblížení, ale i v v přesném řešení užitím hamiltoniánu, který zahrnuje také cyklotronový pohyb částic. Ukazujeme, že v tomto realistickém režimu, přesné řešení zachycuje stochastizaci dynamiky již v případech, kdy driftové přiblížení dovoluje pouze dynamiku regulární.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000039

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.