Number of the records: 1  

New Rotation-Vibration Band and Potential Energy Function of NeH+ in the Ground Electronic State

 1. 1.
  0101126 - UFCH-W 20040135 RIV NL eng J - Journal Article
  Civiš, Svatopluk - Šebera, Jakub - Špirko, Vladimír - Fišer, J. - Kraemer, W. P. - Kawaguchi, K.
  New Rotation-Vibration Band and Potential Energy Function of NeH+ in the Ground Electronic State.
  [Nový rotačně-vibrační pás a potenciální energetická funkce NeH+ v jeho základním stavu.]
  Journal of Molecular Structure. 695-696, č. 1 (2004), s. 5-11. ISSN 0022-2860. E-ISSN 1872-8014
  R&D Projects: GA MŠMT LN00A032; GA ČR GA203/01/0618
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : diatomic-molecules * curve method * spectra
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 1.200, year: 2004

  The Fourier transform emission spectrum of (NeH+)-Ne-20 in its (1)Sigma(+) ground electronic state was observed in the infrared spectral region at an apodized resolution of 0.02 cm(-1). The wavenumbers of the observed lines were assigned and fitted within the framework of the Dunham expansion and reduced potential curve (RPC) methods making use of ab initio potentials calculated to high accuracy. Of the total of 122 lines observed, 40 lines are newly assigned, including the new 4 --> 3 vibrational band. The global potential energy function arising from the RPC analysis provides a very close description of the mobility data for H+ and D+ ions in Ne gas and of the long-range induction interaction data thus indicating high reliability of its predictive power.

  Fourier transform emisní spektrum 20NeH+ v jeho elektronickém základním stavu bylo pozorováno v infračervené spektrální oblasti s neapodizovaným rozlišením 0.02 cm-1. Vlnočty pozorovaných linií byly určeny a fitovány v rámci Dunhamových expanzních koeficientů a metody redukovaných potenciálních křivek (RPC) s použitím ab-initio potenciálu. Celkem 122 linií bylo pozorováno a z nichž 40 bylo nových, včetně 4-3 vibračně rotačního pásu. Celková funkce potenciální energie získaná z pomocí RPC analýzy poskytuje velice blízký popis dat pro H+a D+ iontů v plynném neonu.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0000036

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.