Number of the records: 1  

Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems

 1. 1.
  0101119 - UFCH-W 20040127 RIV NL eng M - Monography Chapter
  Kavan, Ladislav - Dunsch, L.
  Electrochemical Charging of Nanocarbons: Fullerenes, Nanotubes, Paepods.
  [Elektrochemické nabíjení uhlíkových nanostruktur: fullereny, nanotuby, lusky.]
  Frontiers of Multifunctional Integrated Nanosystems. Dordrecht: Kluwer Academic, 2004, s. 51-62. NATO Science Series, Mathematics, Physics and Chemistry, 152. ISBN 1-4020-2172-0
  R&D Projects: GA AV ČR IAA4040306
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : fullerenes * nanotubes * Raman spectroscopy
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry

  Electrochemical doping of nanocarbons is easy, versatile and precise in terms of the defined amount of doping charge. Electrochemical reduction of thin solid films of C60 is irreversible, and is accompanied by a structural reconstruction, which can lead to a formation of regular clusters of C60. The Vis-NIR spectroelectrochemistry of single walled carbon nanotubes (SWNCT) points at reversible and fast bleaching of the electronic transitions between VanHove singularities. The bleaching causes reversible quenching of resonance Raman scattering of both radial breathing and tangential modes of SWCNT.

  Elektrochemické dopování uhlíkových nanostruktur je jednoduché, široce použitelné a přesné, pokud jde o množství přeneseného náboje. Elektrochemická redukce tenkých filmů z C60 je irreversibilní a je spojena se strukturní rekonstrukcí do pravidelných shluků C60. Optická Vis-NIR spektroskopie jdenostěnných nanotub dokazuje reveribilní zeslabení elektronových přechodů mezi van Hoveho singularitami. Stejný efekt je odpovědný i za zeslabení resonančního Ramanova rozptylu radiálních a tangenciálních vibračních modů nanotuby.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008582

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.