Number of the records: 1  

Lithium Insertion into Anatase Inverse Opal

 1. 1.
  0101098 - UFCH-W 20040104 RIV US eng J - Journal Article
  Kavan, Ladislav - Zukalová, Markéta - Kalbáč, Martin - Grätzel, M.
  Lithium Insertion into Anatase Inverse Opal.
  [Inserce lithia do inversního opálu z anatasu.]
  Journal of the Electrochemical Society. Roč. 151, č. 8 (2004), A1301-A1307. ISSN 0013-4651. E-ISSN 1945-7111
  R&D Projects: GA MŠMT 1P04OCD14.10; GA ČR GA203/03/0824; GA ČR GA203/01/0617
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : anatase inverse * lithium
  Subject RIV: CG - Electrochemistry
  Impact factor: 2.356, year: 2004

  Anatase inverse opal was prepared either in the form of powder or thin layers vis templating with polystyrene latex spheres. The four different methods employed for the TiO2 deposition were anodic oxidative hydrolysis of TiCl3, liquid-phase deposition from(NH4)2TiF6 solution, and deposition from titanium(IV) isopropoxide either in the vapor phase or in propanolic solution. Electrochemical preparation from TiCl3 gave the best results. The pores were narrower by ca 30% compared to the nominal size of latex spheres, as documented by scanning electron microscopy and by the position of the stop band in the optical spectrum. The anatase inverse opals exhibit sluggish electrochemical performance for Li-insertion compared to nontemplated anatase with more dense packing of nanocrystals.

  Inversní opál z anatasu byl připraven jak v práškové formě tak i ve formě tenkých filmů pomocí templátování polystyrenovými kuličkami. Čtyři různé metody byly použity k deposici TiO2 uvnitř templátu: anodická oxidativní hydrolýza TiCl3, depozice z roztoku (NH4)2TiF6 a z isopropoxidu titaničitého v plynné fázi nebo v propanolovém roztoku. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci elektrochemické deposice z roztoku TiCl3. Rastrovací elektronová mikroskopie a měření fotonického stop-pásu pomocí optických spekter dokazuje smrštění porů asi o 30 procent ve srovnání s průměry polystyrenových kuliček. Inversní opál z anatasu vykazuje pomalejší inserci lithia ve srovnání s anatasem, který má těsnější uspořádání nanokrystalů.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008565

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.