Number of the records: 1  

Poznatky o profesionálních onemocněních v České republice za rok 2003

 1. 1.
  0101088 - UFCH-W 20040091 RIV CZ cze J - Journal Article
  Fenclová, Z. - Urban, P. - Pelclová, D. - Lebedová, J. - Lukáš, E. - Navrátil, Tomáš - Klusáčková, P. - Žák, J.
  Poznatky o profesionálních onemocněních v České republice za rok 2003.
  [Occupational Diseases Acknowledged in Czech Republic in 2003.]
  České pracovní lékařství. Roč. 5, č. 2 (2004), s. 60-66. ISSN 1212-6721
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : occupational diseases * incidence * development trends
  Subject RIV: CE - Biochemistry

  V roce 2003 bylo v České republice hlášeno u 1506 pracovníků celkem 1558 profesionálních onemocnění, z toho bylo 1486 nemocí z povolání 72 ohrožení nemocí z povolání. Incidence profesionálních onemocnění byla 35,5 případů na 100 000 pojištěnců. Ve srovnání s rokem 2002 klesl celkový počet hlášených profesionálních onemocnění 0 42, t.j. o 2,6 % případů.

  A total of 1,558 occupational diseases have bben notified in 1,506 employees of the Czech Republic in 2003, 1,486 items being acknowledged as occupational disease and 72 as endangement by an occupational disease. The incidence of occupational diseases was 35,5 cases for 100,000 insured individuals. In comparison with the year 2002, the total number of notified occupational diseases decreased by 42, i.e. by 2,6% of cases.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008555

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.