Number of the records: 1  

Unsaturated SiC4H6Si-bridged ansa-permethyltitanocene (TiIII) Acetylide and Hydroxide

 1. 1.
  0101083 - UFCH-W 20040086 RIV NL eng J - Journal Article
  Horáček, Michal - Císařová, I. - Lukešová, Lenka - Kubišta, Jiří - Mach, Karel
  Unsaturated SiC4H6Si-bridged ansa-permethyltitanocene (TiIII) Acetylide and Hydroxide.
  [Ansa-permethyltitanocen(TiIII) acetylid a hydroxid obsahující nenasycený SiC4H6Si můstek.]
  Inorganic Chemistry Communications. Roč. 7, - (2004), s. 713-717. ISSN 1387-7003. E-ISSN 1879-0259
  R&D Projects: GA ČR GA203/02/0774; GA ČR GA203/02/0436; GA ČR GA203/99/M037
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : titanium * acetylide * silicon-carbon
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 1.682, year: 2004

  Paramagnetic complexes ansa-[Ti(≡CCMe3){.eta.5:.eta.5-C5Me4SiMe2CH=CHCH2CH2SiMe2C5Me4}] (1) and ansa-[Ti(OH){.eta.5:.eta.5-C5Me4SiMe2CH2CH=CHCH2SiMe2C5Me4}] (2) were prepared by reactions of ansa-[Ti(III){.eta.3:.eta.5:.eta.5-C5Me4SiMe2CHCHCHCH2SiMe2C5Me4}] (3) with t-butylethyne or water, respectively. The X-ray single crystal diffraction analysis of 1 and 2 showed that the cis-double bond is situated asymmetrically in the ansa-bridge of 1 whereas in 2, the double bond is trans, and lies in the bridge centre. ESR and UV-near IR spectra indicated a weaker oxygen .pi.-electron donation into the Ti-O bond of 2 compared to analogous methoxide ansa-[Ti(III)(OMe){.eta.5:.eta.5-C5Me4SiMe2CH2CH=CHCH2SiMe2C5Me4}] (4) or decamethyltitanocene hydroxide (5).

  Paramagnetické komplexy ansa-[Ti(C≡CCMe3){η5:η5-C5Me4SiMe2CH=CHCH2CH2SiMe2C5Me4}] (1) nebo ansa-[Ti(OH){η5:η5-C5Me4SiMe2CH2CH=CHCH2SiMe2C5Me4}] (2) byly připraveny reakcí ansa-[Ti(III){η3:η5:η5-C5Me4SiMe2CHCHCHCH2SiMe2C5Me4}] (3) s t-butylacetylenem nebo vodou. Stanovení krystalové struktury X-ray difrakční anylýzou komplexů 1 a 2 prokázalo že pozice cis-dvojné vazby v ansa-můstku komplexu 1 je nesymetrická zatím co v komplexu 2 je tato vazba trans a leží ve středu můstku. Z měření ESR a UV-IR spekter vyplývá, že atom kyslíku ve vazbě Ti-O v komplexu 2 je slabší π-elektron donor v porovnání s podobným methoxidovým komplexem ansa-[Ti(III)(OMe){η5:η5-C5Me4SiMe2CH2CH=CHCH2SiMe2C5Me4}] (4) nebo decamethyltitanocenhydroxidem (5).
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008550

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.