Number of the records: 1  

Voltametrické chování elektrody na bázi heterogenního grafitového kompozitu

 1. 1.
  0101070 - UFCH-W 20040071 RIV CZ cze C - Conference Paper (international conference)
  Šebková, Světlana
  Voltametrické chování elektrody na bázi heterogenního grafitového kompozitu.
  [Voltammetric Behavior of the Heterogeneous Graphite Composite.]
  Moderní elektrochemické metody. Praha: Česká společnost chemická, 2004 - (Barek, J.; Labuda, J.; Navrátil, T.; Novotný, L.), s. 85-89. ISBN 80-86238-40-7.
  [Moderní elektrochemické metody /24./. Jetřichovice (CZ), 03.05.2004-06.05.2004]
  Grant - others:GIT(AR) 101/02/U111/CZ
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : Graphite composite electrode * voltammetry * effect underpotential deposition
  Subject RIV: CG - Electrochemistry

  Grafitové kompozitní elektrody poskytují vysokou chemickou inertnost, která je doprovázena širokým rozsahem pracovních potenciálů (nejširší rozsah potenciálů byl obdržen s použitím CE30 v boraxovém pufru ů přibližně 4 000 mV). Využití grafitových kompozitních elektrod je možno nalézt při práci v oblasti značně positivních potenciálů (např. oxidace adeninu a guaninu, aminonaftalenu atd.) a tyto elektrody poskytují unikátní možnosti analytických měřeních.

  Graphite composite electrodes offer high chemical inertness, which is accompanied by a wide range of working potentials (the widest range of potentials was obtained using CE30 in borax buffer - almost 4 000 mV). Graphite composite electrodes find the field of application mostly in the work in the area of considerably positive potentials (e.g. oxidation of adenine, guanine, aminonaphtalene, etc.), and they offer unique possibilities analytical measurements.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008537

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.