Number of the records: 1  

Synthesis, Structures, and Electrochemistry of Group 6 Aminocarbenes with a P -Chelating 1''-(Diphenylphosphino)ferrocenyl Substituent

 1. 1.
  0101061 - UFCH-W 20040062 RIV US eng J - Journal Article
  Meca, L. - Dvořák, D. - Ludvík, Jiří - Císařová, I. - Štěpnička, P.
  Synthesis, Structures, and Electrochemistry of Group 6 Aminocarbenes with a P -Chelating 1''-(Diphenylphosphino)ferrocenyl Substituent.
  [Syntéza, krystalová struktura a elektrochemie aminokarbenů kovů šesté skupiny, nesoucích fosforem chelatující 1''-(Difenylfosfino)ferrocenylový substituent.]
  Organometallics. Roč. 23, č. 10 (2004), s. 2541-2551. ISSN 0276-7333. E-ISSN 1520-6041
  R&D Projects: GA ČR GA203/04/0487; GA ČR GA203/99/M037; GA ČR GP203/01/P002
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : synthesis * electrochemistry of group 6 * chelating
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 3.196, year: 2004

  Ferrocene amides Ph2PfcC(O)NR2 (1; fc=ferrocene-1,1''-diyl, NR2=NEtz (a), morpholin-4-yl(b) react with [Cr(CO)5]2- in the presence of Me3SiCl to give easily separable mixtures of the respective P-chelated carbene [Cr(CO)4(Ph2PfcC(NR2)-k2C1,P)] (2) and a phospinecomplex, [Cr(CO)5(1-kP)] (3). A similar reaction between 1a and [W( is more cpmlex, affording a mixture of the nonchelated carbene [Cr(CO)4{Ph2PfcC(NEt)2-kC1}]. (5), trimetallic carbene [(.mu.-1kC1, 2kP-Ph2PfcC(NEt2)) {W(CO)5}2].

  Amidy ferrocenů Ph2P-fc-C(O)NR2 (1; fc=ferrocene-1,1''-diyl, NR2=NEt2 (a), morpholin-4-yl(b)) reagují s [Cr(CO)5]2- za přítomnosti Me3SiCl poskytnou směs příslušného karbenu (2) a fosfinového konplexu (3). Obdobná reakce s [W(CO)5]2- vede k nechelátovému karbenu 5, k trimetalickému karbenu 6 a opět k fosfinovému komplexu 4, další reakcí lze docílit i chelátu 7 a rozkladného produktu 8. Reakce s [Fe(CO)4]2- však probíhají zcela rozdílně. Na základě elektrochemického studia byly charakterizovány různé typy elektronové delokalizace.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008528

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.