Number of the records: 1  

The Triruthenium Complex [{(acac)(2)Ru-II}(3)(L)] Containing a Conjugated Diquinoxaline[2,3-a : 2 '',3 ''-c]phenazine (L) Bridge and Acetylacetonate (acac) as Ancillary Ligands. Synthesis, Spectroelectrochemical and EPR Investigation

 1. 1.
  0101058 - UFCH-W 20040055 RIV GB eng J - Journal Article
  Patra, S. - Sarkar, B. - Ghumaan, S. - Fiedler, Jan - Kaim, W. - Lahiri, G. K.
  The Triruthenium Complex [{(acac)(2)Ru-II}(3)(L)] Containing a Conjugated Diquinoxaline[2,3-a : 2 '',3 ''-c]phenazine (L) Bridge and Acetylacetonate (acac) as Ancillary Ligands. Synthesis, Spectroelectrochemical and EPR Investigation.
  [Třírutheniový komplex [{(acac)(2)Ru-II}(3)(L)] obsahovat konjugovaný dichinoxalin[2,3-a: 2 '', 3 ''-c]phenazinový (L ) můstek a acetylacetonát (acac) jak doplňkový ligand. Syntéza, spektroelektrochemické a EPR studium.]
  Dalton Transactions. -, č. 5 (2004), s. 754-758. ISSN 1477-9226. E-ISSN 1477-9234
  R&D Projects: GA MŠMT OC D14.20; GA MŠMT OC D15.10
  Institutional research plan: CEZ:AV0Z4040901
  Keywords : nonlinear-optical properties * electrochemical properties * spectroelectrochemistry
  Subject RIV: CF - Physical ; Theoretical Chemistry
  Impact factor: 2.926, year: 2004

  The compound [{(acac)(2)Ru}(3)(L)] (1) undergoes three well-separated one-electron oxidation and reduction processes. The EPR results indicate electron removal from the ruthenium(II) centres on oxidation and the occupation of a largely L-based molecular orbital on reduction. In spite of well-separated (.Delta.E greater than or equal to 340 mV) oxidation no obvious intervalence charge transfer bands were detected in the Vis, NIR or IR regions, suggesting very weak electronic coupling between the metal centres in the mixed-valent intermediates 1(+) and 1(2+). The separated (.Delta.E greater than or equal to 540 mV) stepwise reduction produces weak near-infrared features associated with partially occupied pi* orbitals of L, the unusually high g anisotropy in the EPR spectrum of 1(-) is attributed to the occupation of a degenerate MO by the unpaired electron.

  Sloučenina [{(acac)(2)Ru}(3)(L)] (1 ) podléhá třem dobře odděleným jednoelektronovým oxidačním a redukčním procesům. EPR výsledky ukazují odebrání elektronu z rutheniových(II) center během oxidace a obsazení molekulárního orbitalu příslušejícího k L během redukce. I přes dobře oddělenou oxidaci (.Delta.E větší než nebo rovná se 340 mV) nebyl detekován pozorovatelný intervalenční pás v Vis, NIR nebo IR oblasti, což ukazuje na velmi slabé elektronické propojení mezi kovovými centry v intermediátech se smíšeným valenčním stavem 1(+) a 1(2+). Oddělená (.Delta.E větší než nebo rovna 540 mV) postupná redukce produkuje slabé near-infrared charakteristiky spojené s částečně obsazenými pi* orbitaly L, neobvykle vysoká g anisotropie v EPR spektru 1( - ) je přičítána obsazení degenerovaného MO nepárovým elektronem.
  Permanent Link: http://hdl.handle.net/11104/0008525

   
   
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.